Elak d.o.o.

ELektronika - Automatika - Komunikacije

ELAK d.o.o.

Frlani 10  Telefon : +385 51 320 351
 HR 51215 KASTAV Fax : + 385 51 620 110
 HRVATSKA e-mail : elak@elak.com.hr 

Da biste znali gdje se nalazimo, možete nas pronaći na interaktivnoj karti.

 
Prikaz veće karte

Copyright © 2013 Elak d.o.o.. All Rights Reserved.

Frlani 10, HR51215 Kastav, Hrvatska, Tel: +385 51 320 350, Fax: +385 51 320 366 , elak@elak.hr